Jazykové kurzy pre verejnosť

Domov Domov Jazykové kurzy pre verejnosť

Každý sa môže u nás vzdelávať. 

Nielen firmám, ale aj verejnosti ponúkame pravidelné jazykové kurzy. Študentov zaraďujeme do skupín podľa vedomostí a vekovej kategórie. V rovnocennom a optimálnom zložení malých skupín sa venujeme každému študentovi individuálne ako aj v rámci celej skupiny (ideálna veľkosť skupiny je 5-8 ľudí).

Spolupráca s klientom začína osobným pohovorom so zástupcom našej jazykovej školy. Pohovor je bezplatný. Na základe pohovoru je klient zaradený do príslušnej jazykovej úrovne. Skupiny sa potom skladajú zo študentov s rovnakou úrovňou ovládania jazyka.

Výučba je zameraná hlavne na konverzáciu, čo je základ rýchleho a spontánneho zvládnutia cudzej reči.

Do kurzu je možné sa prihlásiť prakticky počas celého roka. Dokážeme sa prispôsobiť vašim potrebám a požiadavkám, pretože neustále vytvárame nové skupiny.

Ponúkame skupinové a individuálne kurzy. Môžete sa dokonca dohodnúť so svojimi známymi a vytvoriť si vlastnú skupinku, kde si určíte zameranie a čas výučby sami. My sa vám radi prispôsobíme.

Jazykové kurzy pre verejnosť

© 2024 CM Language Services. Všetky práva vyhradené.