Kurzy

Domov Domov Kurzy
Angličtina

Angličtina

S nami si sami vyberáte formu a frekvenciu štúdia. Angličtinu sa môžete učiť:
 
1. v malých skupinkách
 
2. v mini-skupinkách (2 alebo 3 účastníci)
 
3. individuálne (tzv. 1to1)
 
 
 
Podľa vašej potreby vám zorganizujeme štúdium angličtiny so všeobecným zameraním, so zameraním na ochodnú terminológiu alebo len výlučne na konverzáciu.
 
U nás sa učíte modernou formou a rýchlejšie - využívame interaktívne tabule.
 
Venovať sa vám budú naši kvalifikovaní lektori zo Slovenska alebo zo zahraničia.

Chcem viac informácii o kurze
Cee Mko

Cee Mko

V CéeMku máme výučbu detičiek a detí rozdelenú do 5 základných programov:

Program A - Angličtina pre deti predškolského veku
Modul A1 - deti vo veku 2 a 3 rokov
Modul A2 - deti vo veku 4, 5 a 6 rokov

Program B - Angličtina pre deti školského veku bez znalosti písania a čítania (1. a 2. ročník)

Program C - Angličtina pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ (3. až 6. ročník)

Program D - Angličtina pre deti 2. stupňa ZŠ (5. až 9. ročník)

Program E - Angličtina pre deti 2. stupňa ZŠ (7. až 9. ročník)

Jednotlivé programy a moduly na seba nadväzujú a vytvárajú tak ucelený program výučby anglického jazyka pre deti vo veku 2 až 14 rokov.

 

Skupinky
Veľkosť skupín v CéeMku je limitovaná. Maximálny počet detí na skupinu je 6, nikdy nie viac. Výučba sa takto stáva intenzívnou a každé dieťa má dostatočný priestor na svoju realizáciu. Zároveň sa lektor môže venovať jednotlivým deťom aj individuálne a tak zvyšovať efektivitu výučby. Zároveň je skupinka dosť veľká na to, aby sa deti cítili súčasťou kolektívu a spoločne sa učili formou hry.

Na požiadanie vieme v CéeMku vytvoriť pre vaše deti aj skupinku s menším počtom, prípadne poskytneme individuálnu výučbu. Samozrejme, v takomto prípade je potrebné rátať s vyššou cenou kurzu.

Deti zaraďujeme do skupín na základe ich veku a úrovne znalosti angličtiny. Na osobných stretnutiach s deťmi a ich rodičmi poskytujeme podrobné informácie o spôsobe organizácie kurzov, o metódach a výučbových materiáloch, o spolupráci rodičov pri výučbe a zároveň ich radi zoznámime s priestormi, v ktorých výučba prebieha.

 

Metodika
Výučba je vedená na základe metód známych a úspešných na celom svete. Využívajú prirodzenú schopnosť detí učiť sa, vstrebávať nové informácie a rýchlo napredovať. Dôraz sa kladie na rozprávanie a konverzáciu. Všetky aktivity prebiehajú formou hry a zábavy a deti si neuvedomujú, že sú na vyučovaní. Cítia sa uvoľnene, čo zvyšuje efektivitu výučby a deti si prirodzene vytvárajú kladný vzťah k cudziemu jazyku. Predsa všetci radi robíme to, čo nás baví a deti nie sú výnimkou.

Počas výučby sa vo veľkej miere vyžívajú rôzne básničky, pesničky a pri detičkách aj maňušky. Deti si maľujú a vystrihujú, pričom sa podvedome zoznamujú s cudzím jazykom. Pohybové aktivity taktiež zohrávajú dôležitú úlohu. Jednoducho - jazyková škola hrou.

Lektori v CéeMku sa veľmi skoro stanú priateľmi vašich detí. Všetci majú pozitívny vzťah k deťom a veľkú mieru empatie. Sú to skúsení učitelia, ktorí boli špeciálne školení na prácu s deťmi a prispôsobia sa individuálnym požiadavkám vášho dieťaťa. Počas celej výučby sú pripravení spolupracovať s rodičmi a radi vám poradia či a ako sa učiť s deťmi doma.

 

Materiály
Naše materiály sú schválené MŠ SR, sú veľmi rôznorodé a zároveň tvoria komplexný výukový materiál.
Súčasťou výukových setov sú farebné pracovné zošity s nálepkami a vystrihovánkami, maňušky (pre menšie deti), CD-čka, obrazové karty veľkosti A4 a A5, plagáty a rôzne hry.

Sú založené na príbehoch pre deti, ktoré sú adekvátne ich veku. Zahŕňajú širokú škálu postáv a postavičiek, z ktorých každá má nejakú charakteristickú vlastnosť.

K dispozícii máme 2 interaktívne tabule, ktoré sú u detí veľmi obľúbené.

Na osobnom stretnutí vám radi názorne predstavíme výukové materiály a technické pomôcky pre jednotlivé programy a moduly.

 

Rodičia
Do výučby sa snažíme zapojiť aj rodičov. Chceme, aby vedeli, ako učíme ich deti a ako prebiehajú hodiny. Na začiatku výučby dostanú kompletnú informáciu o tom, ako sa k výučbe svojich detí stavať, čo robiť a čomu sa vyhýbať. S lektormi sa môžu poradiť o detailoch výučby. Radi si vypočujeme vaše požiadavky, komentáre a otázky.

Chcem viac informácii o kurze
Firemné jazykové kurzy

Firemné jazykové kurzy

Priamo vo vašej firme alebo v našich priestoroch pre vás zorganizujeme výučbu nasledovných jazykov:

Angličtina
Nemčina
Francúzština
Španielčina
Taliančina
Ruština
Slovenčina pre cudzincov

Ponúkame vám komplexné riešenie vašej firemnej výučby, tzv. C&M Model 75. Zahŕňa popis pravidiel kurzov v rámci vášho firemného vzdelávania, ich členenie, administráciu, sledovanie účasti a progresu účastníkov a zapracovanie C&M Modelu 75 do vašich firemných systémov. Jednoducho komplexné riešenie jazykovej výučby vo vašej firme. Bližšie informácie vám poskytneme na požiadanie.

Výučba vo vašej firme bude prispôsobená vašim špecifickým požiadavkám, t.j. ušijeme vám kurz presne na mieru. Podľa vašich predstáv sa môžeme zamerať na všetky sféry práce a obchodovania a kurzy môžu byť orientované či už technicky, obchodne, marketingovo, prípadne sa môžeme zamerať na komunikáciu v obchodnom prostredí. Vy si vyberte, my to pre vás zabezpečíme.

Priaznivé prostredie pre intenzívnu výučbu vytvárame rozdelením študentov do malých skupín (ideálna veľkosť je 5-6 ľudí v jednej skupine) na základe osobného pohovoru, kde určíme stupeň znalosti cudzieho jazyka. Skupiny sa potom skladajú zo študentov, ktorých jazyková úroveň je rovnaká, čo vytvára priaznivú atmosféru pre tímovú intenzívnu výučbu s dôrazom na konverzáciu.

Chcem viac informácii o kurze
Nemčina

Nemčina

S nami si sami vyberáte formu a frekvenciu štúdia. Nemčinu sa môžete učiť:
 
1. v malých skupinkách
 
2. v mini-skupinkách (2 alebo 3 účastníci)
 
3. individuálne (tzv. 1to1)
 
 
 
Podľa vašej potreby vám zorganizujeme štúdium nemčiny so všeobecným zameraním, so zameraním na ochodnú terminológiu alebo len výlučne na konverzáciu.
 
U nás sa učíte modernou formou a rýchlejšie - využívame interaktívne tabule.
 
Venovať sa vám budú naši kvalifikovaní lektori.

Chcem viac informácii o kurze
On Line

On Line

Na online výučbu používame platformu Microsoft Teams, ktorej licenciu sme si, ako škola, zakúpili a s jej fungovaním a funkcionalitami máme veľmi dobré skúsenosti. Pre vás to znamená, že si nemusíte platiť žiadnu online platformu O všetko sa postaráme my. Zriadime virtuálnu učebňu, do ktorej vám pošleme pozvánku a vy sa jednoduchým kliknutím na link v pozvánke do nej prihlásite. Nemusíte si nič sťahovať, za nič platiť. Pripojíte sa jednoducho cez webový prehliadač či už na počítači, tablete alebo aj smartfóne.

Spôsob výučby je mierne prispôsobený online výučbe po technickej stránke. Obsahovo sú hodiny rovnaké ako pri prezenčnej výučbe. Veľkosť skupín, intenzita výučby a ceny sú nezmenené.

To znamená, že všetko čo potrebujete je len počítač/tablet/smartfón a online výučba sa môže začať!

Chcem viac informácii o kurze
Direct Method for English

Direct Method for English

je kurz angličtiny vedený modernou, dynamickou metódou Direct Method for English® (DME), ktorej licenciou naša škola disponuje. Metóda DME je založená na všetkých princípoch priamych metód (ako napr. Callanova metóda), je však prispôsobená súčasným požiadavkám na výučbu a aktualizovaná. Na základe pripomienok klientov a analýz pedagógov boli odstránené nedostatky predošlých priamych metód a DME sa tak stáva prirodzeným nástupcom všetkých priamych metód.
 
Skupinové kurzy
 
Počet študentov:  6-10
Frekvencia výučby:  2x2 hodiny týždenne (DME hodina = 50 minút)
Počet hodín: 44 (3 mesiace)
Dni výučby:  pondelok - streda, utorok - štvrtok
Čas výučby:  18.00 - 19.50 
Úroveň:  všetky
 
 POZOR! Obmedzený počet skupín a miest!
 Rezervujte si miesto v kurze už teraz.
 
Pozrite si video o DME od našej partnerskej školy Empire, ktorá túto metódu na Slovensku zastrešuje: https://www.youtube.com/watch?v=UsCNYP0enKw

Chcem viac informácii o kurze
Francúzština

Francúzština

S nami si sami vyberáte formu a frekvenciu štúdia. Francúzštinu sa môžete učiť:
 
1. v malých skupinkách
 
2. v mini-skupinkách (2 alebo 3 účastníci)
 
3. individuálne (tzv. 1to1)
 
 
 
Podľa vašej potreby vám zorganizujeme štúdium francúzštiny so všeobecným zameraním, so zameraním na ochodnú terminológiu alebo len výlučne na konverzáciu.
 
U nás sa učíte modernou formou a rýchlejšie - využívame interaktívne tabule.
 
Venovať sa vám budú naši kvalifikovaní lektori.

Chcem viac informácii o kurze
Španielčina

Španielčina

S nami si sami vyberáte formu a frekvenciu štúdia. Španielčinu sa môžete učiť:
 
1. v malých skupinkách
 
2. v mini-skupinkách (2 alebo 3 účastníci)
 
3. individuálne (tzv. 1to1)
 
 
 
Podľa vašej potreby vám zorganizujeme štúdium španielčiny so všeobecným zameraním, so zameraním na ochodnú terminológiu alebo len výlučne na konverzáciu.
 
U nás sa učíte modernou formou a rýchlejšie - využívame interaktívne tabule.
 
Venovať sa vám budú naši kvalifikovaní lektori zo Slovenska alebo zo zahraničia.

Chcem viac informácii o kurze
Ruština

Ruština

S nami si sami vyberáte formu a frekvenciu štúdia. Ruštinu sa môžete učiť:
 
1. v malých skupinkách
 
2. v mini-skupinkách (2 alebo 3 účastníci)
 
3. individuálne (tzv. 1to1)
 
 
 
Podľa vašej potreby vám zorganizujeme štúdium ruštiny so všeobecným zameraním, so zameraním na ochodnú terminológiu alebo len výlučne na konverzáciu.
 
U nás sa učíte modernou formou a rýchlejšie - využívame interaktívne tabule.
 
Venovať sa vám budú naši kvalifikovaní lektori zo Slovenska alebo zo zahraničia.

Chcem viac informácii o kurze
Slovenčina

Slovenčina

Choose the form and frequency of your programme.Study Slovak for foreigners with us:
 
1. in small groups
 
2. in mini-groups (2 or 3 students)
 
3. individually (1to1)
 
 
 
Study Survival Slovak, Slovak for Business or Conversational Slovak as per your needs.
 
We use interactive whiteboards and make your studies faster and more effective.
 
Our teachers are qualified and experienced professionals.

Chcem viac informácii o kurze

© 2024 CM Language Services. Všetky práva vyhradené.