Cenník
Domov Domov Cenník

Cenník jazykových kurzov

Typ kurzu Cena/osoba Počet hodín
Kurzy v skupine 4,98 € 1 hod *
Kurzy v mini-skupine: 3 osoby 6,64 € 1 hod *
Kurzy v mini-skupine: 2 osoby 9,50 € 1 hod **
Kurzy individuálne (1to1) 19,92 € 1 hod
Direct Method for English 175,12 € 44 hod
Akreditovaná angličtina 450,00 € 90 hod
Tlmočnícke služby / Live Interpretation 40,00 € 1 hod

  Dĺžka hodiny = 60 minút                                                          * - mesačná platba

  Dĺžka hodiny pre deti = 45 minút                                            ** - pri minimálnom odbere 30 hodín

Cenník aktivít s kockami LEGO®

Malý konštruktér 69,00 € 10 týždňov
Veľký inžinier 69,00 € 10 týždňov
Narodeninová oslava do 8 detí 99,00 €* 2 hod
Narodeninová oslava do 12 detí 129,00 €* 2 hod

* Cena nezahŕňa občerstvenie a tortu. Zabezpečíme podľa potreby po dohode.

Cenník prekladov

1 normostrana textu 15,00 € (bez DPH)
Urgentný preklad +50%
Preklad s odbornou terminológiou +50%

* 1 normostrana = 1800 znakov s medzerami

Dodacia lehota

Dodanie prekladu vždy závisí od množstva prekladaného textu, od odbornosti, či grafických úprav (grafy, tabuľky ...a i.). Bežná lehota je 7 normostrán za 1 pracovný deň, pričom deň prevzatia a deň odovzdania sa nepočíta za pracovný deň.

© 2024 CM Language Services. Všetky práva vyhradené.