CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Veľký inžinier

Veľký inžinier

Veľký inžinier

Tieto programy sú určené pre deti od 6-10 rokov.  Programy sú rozdelené podľa tém. Mladšie deti (6 -8) rokov sa orientujú najmä na jednoduchšie témy a modely, staršie zase na komplikovanejšie modely od dopravných prostriedkov po robotiku.

Nie je nič motivujúcejšie, ako keď postavený model zapoja deti na motor a on ožije. Práve to je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je presne takto vymyslená.

Tento kurz sa koná raz týždenne a je určený pre deti, ktoré už kocky LEGO® poznajú a majú chuť objavovať nové veci.

 

Aké sú výhody tohto programu

 Deti si osvoja základné princípy mechaniky, inžinieringu a techniky a na postavenom modely pochopia ich fungovanie

 Skladaním sa deti učia povoliť uzdu svojej tvorivosti a fantázii

 Precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti

 Vnímajú základy dizajnu a proporčnosti

 Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi a konštrukčnými súvislosťami

 Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú reálnu funkčnosť

 Deti sa zdokonalia v práci s menšími súčiastkami a vycibria si trpezlivosť

 Buduje sa schopnosť kooperovať, keďže deti stavajú v dvojiciach

 Naučia sa pracovať s plánikmi a stavať podľa nich

 Získajú schopnosť lepšie porozumieť svetu okolo nich

            A TO VŠETKO POČAS HRY!

 

Ako je kurz organizovaný

Veková kategória: 6-10 rokov
Dni a časy výučby: podľa záujmu
Intenzita: 1x týždenne po 45 minút
Počet detí v skupine: 6 - 10
Metodika: BrickByBrick

 

 Aká je cena? Kliknite sem.

načítavanie