CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Online výučba

Online výučba

Online výučba

Naša škola organizuje výučbu aj online formou - všetky jazyky a všetky vekové skupiny, či už individuálnou alebo skupinovou formou. 

Na online výučbu používame platformu Microsoft Teams, ktorej licenciu sme si, ako škola, zakúpili a s jej fungovaním a funkcionalitami máme veľmi dobré skúsenosti. 

Pre vás to znamená, že si nemusíte platiť žiadnu online platformu. O všetko sa postaráme my. Zriadime virtuálnu učebňu, do ktorej vám pošleme pozvánku a vy sa jednoduchým kliknutím na link v pozvánke do nej prihlásite. Nemusíte si nič sťahovať, za nič platiť. Pripojíte sa jednoducho cez webový prehliadač či už na počítači, tablete alebo aj smartfóne. 

Spôsob výučby je mierne prispôsobený online výučbe po technickej stránke. Obsahovo sú hodiny rovnaké ako pri prezenčnej výučbe. Veľkosť skupín, intenzita výučby a ceny sú nezmenené.

To znamená, že všetko čo potrebujete je len počítač/tablet/smartfón a online výučba sa môže začať!

načítavanie