CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Obchodná komunikácia

Obchodná komunikácia

Obchodná komunikácia

Ponúkame vám komplexné riešenie vašej firemnej výučby, tzv. C&M Model 75. Zahŕňa popis pravidiel kurzov v rámci vášho firemného vzdelávania, ich členenie, administráciu, sledovanie účasti a progresu účastníkov a zapracovanie C&M Modelu 75 do vašich firemných systémov. Jednoducho komplexné riešenie jazykovej výučby vo vašej firme. Bližšie informácie vám poskytneme na požiadanie.

Výučba vo vašej firme bude prispôsobená vašim špecifickým požiadavkám, t.j. ušijeme vám kurz presne na mieru. Podľa vašich predstáv sa môžeme zamerať na všetky sféry práce a obchodovania a kurzy môžu byť orientované či už technicky, obchodne, marketingovo, prípadne sa môžeme zamerať na komunikáciu v obchodnom prostredí. Vy si vyberte, my to pre vás zabezpečíme.

Priaznivé prostredie pre intenzívnu výučbu vytvárame rozdelením študentov do malých skupín (ideálna veľkosť je 5-6 ľudí v jednej skupine) na základe osobného pohovoru, kde určíme stupeň znalosti cudzieho jazyka. Skupiny sa potom skladajú zo študentov, ktorých jazyková úroveň je rovnaká, čo vytvára priaznivú atmosféru pre tímovú intenzívnu výučbu s dôrazom na konverzáciu.

načítavanie