CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Metodika BrickByBrick

Metodika BrickByBrick

Metodika BrickByBrick

Program BrickByBrick je určený deťom od 3 do 10 rokov.

 

Je rozdelený na 2 základné programy:

 

Malý konštruktér - pre najmenších (3-5 rokov)

  na hodinách používajú kocky DUPLO

  témy: zvieratká, vesmír, morský život, rozprávky, hrdinovia

 

Veľký inžinier - pre väčšie deti (6-10 rokov)

  hráme a učíme sa s „klasickými“ kockami LEGO®

  témy: zábavné parky, vynálezy, šport, nástroje a doprava

 

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená že metodika je zostavená tak, že každá téma je konkrétny poznatok.

Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi. Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť.

 

Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Aktivity u detí rozprúdia bohatú predstavivosť a budujú ich sebavedomie.

Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.

 

Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ide o originálny, vysoko efektívny doplnok povinného školského vzdelávania. Zároveň cielene rozvíjame  už v rannom veku pozitívny vzťah ku „neatraktívnym“ predmetom.

 

Ako je metodika realizovaná v praxi

 Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí)

 Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať

 Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie

 Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)

 Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)

 Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.

 K postaveniu každého modelu používame sadu kociek BrickByBrick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.

 Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.

 Každú hodinu pracujú deti na inom modely a téme.

 Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.LEGO®; Metodika BrickByBrick

načítavanie