CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
ITčkár Junior

ITčkár Junior

ITčkár Junior

Program je určený pre deti od 8 do 12 rokov. Vďaka obľúbenej stavebnici Lego Education WeDo 2®
sa deti oboznámia so základmi programovania a konštrukcie zariadení, strojov a jednoduchých  robotov.
Tieto znalosti využijú pri zostavovaní projektov z oblasti prírodných vied, inžinierstva a ochrany
životného prostredia. Osvoja si základy prezentačných zručností pri predstavovaní svojich jedinečných
riešení.

Aké sú výhody tohto programu

 Deti sa zoznámia so základmi vizuálneho programovania.

 Samostatne navrhnú a skonštruujú riešenia z oblasti prírodných vied
      a ochrany životného prostredia.

 Osvoja si základy prezentačný zručností pri predstavovaní vlastných riešení.

 Oboznamujú sa s fyzikálnymi zákonmi a konštrukčnými súvislosťami.

 Modely sú napojiteľné na motor, deti si vyskúšajú reálnu funkčnosť.

 Naučia sa pracovať v kolektíve a deliť si úlohy.

            A TO VŠETKO POČAS HRY s Lego WeDo!

 

Ako je kurz organizovaný

Veková kategória: 8-12 rokov
Dni a časy výučby: podľa záujmu
Intenzita: 1x týždenne po 45 minút
Počet detí v skupine: 6 - 10
Metodika: BrickByBrick

 

 Aká je cena? Kliknite sem.

načítavanie