CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Intenzívne jazykové kurzy a teambuilding

Intenzívne jazykové kurzy a teambuilding

Intenzívne jazykové kurzy a teambuilding

Rýchlosť získavania vedomostí na intenzívnych kurzoch je cca o 20% väčšia, ako pri navštevovaní klasických jazykových kurzov. Aj preto Vám jazyková škola C&M ponúka intenzívne kurzy angličtiny a team building mimo sídla Vašej firmy. Zvyčajne sa konajú v hoteli, ktorý sa nachádza v rekreačnom stredisku a trvajú 2 až 5 dní. Odporúčaný počet účastníkov v jednej skupine je 6 - 8. Podľa Vašich požiadaviek môže byť kurz zameraný len na angličtinu alebo môžete stráviť čas stmelovaním svojho pracovného tímu a zároveň rozprávať po anglicky pod dozorom lektora. C&M Vám na požiadanie "ušije kurz na mieru" tak, aby čo najlepšie splnil Vaše požiadavky a očakávania.

Príklad dňa na intenzívnom kurze:

raňajky 08.00 - 09.00

doobedňajší program 09.00 - 12.00 

obed 12.00 - 13.00

poobedňajší program 13.00 - 18.00

večera 18.00 - 19.00

večerný program 19.00

načítavanie