CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Akcie s kockami LEGO® pre firmy

Akcie s kockami LEGO® pre firmy

Akcie s kockami LEGO® pre firmy

Na vašej firemnej akcii (piknik, vianočný večierok, rodinný deň) pre vás a deti vašich zamestnancov zorganizujeme moderované zábavno-náučné aktivity s kockami LEGO®.

Všetok materiál si zabezpečíme sami a prídeme za vami. Alebo si môžete rezervovať naše centrum pre vašu akciu.

Dĺžka trvania a počet moderovaných hodín podľa vašich požiadaviek.

Aktivity pre menšie deti (Malý konštruktér), aj pre väčšie deti (Veľký inžinier).

 viac info o aktivitách s kockami LEGO®  - metodika BrickbyBrick nájdete tu.

načítavanie