CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Direct Method for English

Direct Method for English

Direct Method for English

je kurz angličtiny vedený modernou, dynamickou metódou Direct Method for English® (DME), ktorej licenciou naša škola disponuje. Metóda DME je založená na všetkých princípoch priamych metód (ako napr. Callanova metóda), je však prispôsobená súčasným požiadavkám na výučbu a aktualizovaná. Na základe pripomienok klientov a analýz pedagógov boli odstránené nedostatky predošlých priamych metód a DME sa tak stáva prirodzeným nástupcom všetkých priamych metód. Bližšie informácie o tejto metóde nájdete na: http://sk.directmethod.eu/

Skupinové kurzy

Počet študentov:  6-10
Frekvencia výučby:  2x2 hodiny týždenne (DME hodina = 50 minút)
Počet hodín: 44 (3 mesiace)
Dni výučby:  pondelok - streda, utorok - štvrtok
Čas výučby:  18.00 - 19.50 
Úroveň:  všetky

 POZOR! Obmedzený počet skupín a miest!
 Rezervujte si miesto v kurze už teraz.

Pozrite si video o DME od našej partnerskej školy Empire, ktorá túto metódu na Slovensku zastrešuje: https://www.youtube.com/watch?v=UsCNYP0enKw

 

načítavanie