CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Jazykový kurz Angličtina pre deti

Jazykový kurz Angličtina pre deti

Jazykový kurz Angličtina pre deti

Programy a moduly
V CéeMku máme výučbu detičiek a detí rozdelenú do 5 základných programov:

 Program A - Angličtina pre deti predškolského veku
 Modul A1 - deti vo veku 2 a 3 rokov
 Modul A2 - deti vo veku 4, 5 a 6 rokov

 Program B - Angličtina pre deti školského veku bez znalosti písania a čítania (1. a 2. ročník)

 Program C - Angličtina pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ (3. až 6. ročník)

 Program D - Angličtina pre deti 2. stupňa ZŠ (5. až 9. ročník)

 Program E - Angličtina pre deti 2. stupňa ZŠ (7. až 9. ročník)

 Jednotlivé programy a moduly na seba nadväzujú a vytvárajú tak ucelený program výučby anglického jazyka pre deti vo veku 2 až 14 rokov.

 

Skupinky
Veľkosť skupín v CéeMku je limitovaná. Maximálny počet detí na skupinu je 6, nikdy nie viac. Výučba sa takto stáva intenzívnou a každé dieťa má dostatočný priestor na svoju realizáciu. Zároveň sa lektor môže venovať jednotlivým deťom aj individuálne a tak zvyšovať efektivitu výučby. Zároveň je skupinka dosť veľká na to, aby sa deti cítili súčasťou kolektívu a spoločne sa učili formou hry.

 Na požiadanie vieme v CéeMku vytvoriť pre vaše deti aj skupinku s menším počtom, prípadne poskytneme individuálnu výučbu. Samozrejme, v takomto prípade je potrebné rátať s vyššou cenou kurzu.

 Deti zaraďujeme do skupín na základe ich veku a úrovne znalosti angličtiny. Na osobných stretnutiach s deťmi a ich rodičmi poskytujeme podrobné informácie o spôsobe organizácie kurzov, o metódach a výučbových materiáloch, o spolupráci rodičov pri výučbe a zároveň ich radi zoznámime s priestormi, v ktorých výučba prebieha.

 

Metodika
Výučba je vedená na základe metód známych a úspešných na celom svete. Využívajú prirodzenú schopnosť detí učiť sa, vstrebávať nové informácie a rýchlo napredovať. Dôraz sa kladie na rozprávanie a konverzáciu. Všetky aktivity prebiehajú formou hry a zábavy a deti si neuvedomujú, že sú na vyučovaní. Cítia sa uvoľnene, čo zvyšuje efektivitu výučby a deti si prirodzene vytvárajú kladný vzťah k cudziemu jazyku. Predsa všetci radi robíme to, čo nás baví a deti nie sú výnimkou.

 Počas výučby sa vo veľkej miere vyžívajú rôzne básničky, pesničky a pri detičkách aj maňušky. Deti si maľujú a vystrihujú, pričom sa podvedome zoznamujú s cudzím jazykom. Pohybové aktivity taktiež zohrávajú dôležitú úlohu. Jednoducho - jazyková škola hrou.

 Lektori v CéeMku sa veľmi skoro stanú priateľmi vašich detí. Všetci majú pozitívny vzťah k deťom a veľkú mieru empatie. Sú to skúsení učitelia, ktorí boli špeciálne školení na prácu s deťmi a prispôsobia sa individuálnym požiadavkám vášho dieťaťa. Počas celej výučby sú pripravení spolupracovať s rodičmi a radi vám poradia či a ako sa učiť s deťmi doma.

 

Materiály
Naše materiály sú schválené MŠ SR, sú veľmi rôznorodé a zároveň tvoria komplexný výukový materiál.
Súčasťou výukových setov sú farebné pracovné zošity s nálepkami a vystrihovánkami, maňušky (pre menšie deti), CD-čka, obrazové karty veľkosti A4 a A5, plagáty a rôzne hry.

 Sú založené na príbehoch pre deti, ktoré sú adekvátne ich veku. Zahŕňajú širokú škálu postáv a postavičiek, z ktorých každá má nejakú charakteristickú vlastnosť.

K dispozícii máme 2 interaktívne tabule, ktoré sú u detí veľmi obľúbené.

Na osobnom stretnutí vám radi názorne predstavíme výukové materiály a technické pomôcky pre jednotlivé programy a moduly.

 

Rodičia
Do výučby sa snažíme zapojiť aj rodičov. Chceme, aby vedeli, ako učíme ich deti a ako prebiehajú hodiny. Na začiatku výučby dostanú kompletnú informáciu o tom, ako sa k výučbe svojich detí stavať, čo robiť a čomu sa vyhýbať. S lektormi sa môžu poradiť o detailoch výučby. Radi si vypočujeme vaše požiadavky, komentáre a otázky.

načítavanie