CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Akreditované jazykové kurzy angličtiny

Akreditované jazykové kurzy angličtiny

Akreditované jazykové kurzy angličtiny

Naša škola ponúka štúdium akreditovaných kurzov angličtiny v nasledujúcich oblastiach:

1. Odborná terminológia v anglickom jazyku pre oblasť cestovného ruchu

    Absolvent vzdelávacieho programu zvláda komunikáciu so zákazníkom alebo obchodným partnerom v oblasti
    cestovného ruchu. Ovláda odbornú terminológiu pre túto oblasť, dokáže podať informácie zákazníkom a je
    schopný vykonávať štandardné aktivity na splnenie ich požiadaviek. Rozumie procesom a postupom vo firmách
    zaoberajúcich sa cestovným ruchom.

    Rozsah: 90 hodín 

2. Odborná terminológia v anglickom jazyku pre oblasť obchodu a marketingu

    Absolvent modulu ovláda odbornú terminológiu pre oblasť obchodu a marketingu, je schopný vykonávať
    štandardné obchodné aktivity, rozumie odbornej termonológii týkajúcej sa firemnej štruktúry a kariérneho
    postupu v rámci firmy, aj mimo nej. Je schopný porozumieť informáciám od zákazníkov a obchodných
    partnerov a splniť ich požiadavky.

    Rozsah: 90 hodín

 

Tieto kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a úspešní absolventi obdržia certifikát Ministerstva školstva platný na celom území Slovenska.

načítavanie